Kích thích dao động con lắc lò xo bằng giá đỡ di chuyển với gia tốc a

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Kích thích dao động con lắc lò xo bằng giá đỡ di chuyển với gia tốc a, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lí 12.

Nội dung bài viết Kích thích dao động con lắc lò xo bằng giá đỡ di chuyển với gia tốc a:
Kích thích dao động bằng giá đỡ di chuyển với gia tốc a. Phương pháp: Đối với với dạng toán này trước tiên ta phải biết được phương trình động lực học cho vật M. Gọi S là độ dài tính từ khi hệ cả hai vật bắt đầu chuyển động đến khi vị trí vật m bắt đầu với giá đỡ. Từ phương trình động lực học ta xác định được vị trí (suy ra được li độ tại đó) và tốc độ vật M bắt đầu rời giá đỡ. Khi bật M bắt đầu rời giá đỡ thì vật m sẽ tiếp tục dao động điều hòa với biên độ là A. Nếu xét trong khoảng thời gian t vật m đi đến li độ nào đó thì đồng thời trong khoảng thời gian đó bật M sẽ đi được quãng đường S = v.
Ví dụ 1: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m = 100g được treo vào đầu tự do của lò xo có độ cứng k = 20N/m. Vật m được đặt trên một giá đỡ nằm ngang M là vị trí lò xo không biến dạng. Cho giá đỡ M chuyển động đi xuống nhanh dần đều xuống dưới với gia tốc 2m/s2. Lấy g = 10m/s2. Biên độ dao động của m sau khi nó rời khỏi giá đỡ bằng. Ví dụ 2: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100g được treo vào đầu tự do của một lò xo có độ cứng k = 20N/m. Vật nặng m được đặt trên một giá đỡ nằm ngang M tại V vị trí lò xo không biến dạng hình vẽ. Cho giá đỡ M chuyển động nhanh dần đều xuống phía dưới với gia tốc a = 2m/s2. Lấy g = 10m/s2. Ở thời điểm lò xo dài nhất lần đầu tiên, khoảng cách giữa vật m và M giá đỡ M gần giá trị nào nhất sau đây?