Khử mẫu của biểu thức dưới dấu căn, phép nhân liên hợp

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 9 bài viết Khử mẫu của biểu thức dưới dấu căn, phép nhân liên hợp, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 9.

Nội dung bài viết Khử mẫu của biểu thức dưới dấu căn, phép nhân liên hợp:
Ví dụ 5. Khử mẫu số của các biểu thức dưới dấu căn: Lời giải. 1 Ta biến đổi: 7 12 p 21. 2 Ta biến đổi: pa − 1 |a| Ví dụ 6. Trục căn thức ở mẫu a + 1 a − 1 + 1 p hoặc có thể biến đổi Nhận xét. Trong lời giải câu 2, chúng ta phải đi trục căn thức hai lần. Các em học sinh có thể thực hiện theo chiều ngược lại. Ví dụ 7. Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn ab = cd. Hãy trục căn thức ở mẫu của biểu thức: P = 1p Lời giải. Đặt t = abcd ta được a = bt và c = dt. Khi đó, biểu thức được viết lại dưới dạng: P = 1pbt.
Nhận xét. Trong cuốn toán nâng cao 8 chúng ta đã từng thấy khẳng định của Pô-li-a rằng yếu tố phụ như một nhịp cầu để nối nối bài toán cần tìm ra cách giải với bài toán đã biết cách giải và ở đây chúng ta có thể khẳng định thêm rằng việc đưa yếu tố phụ còn có tác dụng như một chiếc đòn bẩy, giúp ta giải bài toán nhẹ nhàng hơn.