Khái quát về tế bào

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Khái quát về tế bào, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 10.

Nội dung bài viết Khái quát về tế bào:
Rôbớc Húc (Robert Hook) là người đầu tiên mô tả tế bào vào năm 1665, khi ông sử dụng kính hiển vi để quan sát lát mỏng của cây bắc. Vài năm sau, nhà tự nhiên học người Hà Lan Antôni Van Lovenhuc (Antonie Van Leeuwenhoek) đã quan sát các tế bào sống đầu tiên. Năm 1838, Matias Slâyđen (Mathias Schleiden) khi nghiên cứu các mô thực vật đã đưa ra học thuyết về tế bào : tất cả các cơ thể thực vật đều được cấu tạo từ tế bào.
Năm 1839, Tếôno Sovan (Theodor Schwarm) cũng cho rằng tất cả các cơ thể động vật được xây dựng từ tế bào. Hình dạng và kích thước của các loại tế bào khác nhau thì không giống nhau nhưng hầu hết các loại tế bào đều có kích thước rất nhỏ, (trừ một số ít trường hợp đặc biệt có thể có kích thước lớn). Tế bào chất Nhân -Lục lạp – Không bào 00 Hình 13.1. Cấu tạo tế bào a) Tế bào vi khuẩn ; b) Tế bào động vật ; c) Tế bào thực vật.
Tế bào rất đa dạng, nhưng dựa vào cấu trúc người ta chia chúng thành hai nhóm là tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực. Tất cả các tế bào đều có ba thành phần cấu trúc cơ bản : – Màng sinh chất bao quanh tế bào, có nhiều chức năng như : màng chắn, vận chuyển, thẩm thấu, thụ cảm… Nhân hoặc vùng nhân chứa vật chất di truyền. Trong mỗi tế bào đều có chất keo lỏng hoặc keo đặc gọi là tế bào chất. Thành phần của nó gồm có nước, các hợp chất vô cơ và hữu cơ.