Khái niệm vi sinh vật

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Khái niệm vi sinh vật, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 10.

Nội dung bài viết Khái niệm vi sinh vật:
Vi sinh vật là những cơ thể sống có kích thước rất nhỏ bé, đường kính tế bào chỉ khoảng 0,2 – 2m (đối với vi sinh vật nhân sơ) và 10 – 100 m (đối với vi sinh vật nhân thực). Phần lớn chúng là đơn bào, không thể thấy được bằng mắt thường mà phải quan sát dưới kính hiển vi. Vi sinh vật gồm nhiều nhóm khác nhau, tuy vậy chúng đều có đặc điểm chung là hấp thụ, chuyển hoá chất dinh dưỡng nhanh, sinh trưởng nhanh, phân bố rộng.