Khái niệm về năng lượng và các dạng năng lượng

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Khái niệm về năng lượng và các dạng năng lượng, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 10.

Nội dung bài viết Khái niệm về năng lượng và các dạng năng lượng:
Năng lượng là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công. Có nhiều dạng năng lượng khác nhau như : điện năng, quang năng, cơ năng, hoá năng, nhiệt năng… Dựa vào nguồn cung cấp năng lượng thiên nhiên ta có thể phân biệt năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước… Thế năng là trạng thái tiềm ẩn của Thế năng Động năng năng lượng (nước hay vật nặng ở một độ cao nhất định, cơ năng lượng các liên năng kết hoá học trong các hợp chất hữu cơ, chênh lệch các điện Hình 21.1. Hai trạng thái của năng lượng tích ngược dấu ở hai bên màng…). Khi gặp các điều kiện nhất định năng lượng tiềm ẩn chuyển sang trạng thái động năng có liên quan đến các hình thức chuyển động của vật chất (các ion, phân tử, các vật thể lớn) và tạo ra công tương ứng. Các dạng năng lượng có thể chuyển hoá tương hỗ và cuối cùng thành dạng nhiệt năng.