Khái niệm về hai pha của quang hợp

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Khái niệm về hai pha của quang hợp, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Khái niệm về hai pha của quang hợp:
OM HO Ánh sáng BB NADP + ADP – Phản ứng sáng Chu trình Canvin ΣΑΤΡ. Hình 8.1. Quá trình ôxi hoá H2O (pha sáng), quá trình khỉ CO, (pha tối) NADPH 02 C6H12Od (đường).