Khái niệm tiêu hoá

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Khái niệm tiêu hoá, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Khái niệm tiêu hoá:
Động vật là sinh vật dị dưỡng, chỉ có thể tồn tại và phát triển nhờ các chất hữu cơ có sẵn dưới dạng thức ăn lấy từ môi trường ngoài, đó là các hợp chất hữu cơ phức tạp. Chúng phải trải qua một quá trình biến đổi mới tạo thành các hợp chất hữu cơ đơn giản, dễ hấp thụ, cung cấp cho các tế bào (thông qua màng tế bào), đó là quá trình tiêu hoá thức ăn.