Khái niệm sinh sản vô tính ở thực vật

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Khái niệm sinh sản vô tính ở thực vật, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Khái niệm sinh sản vô tính ở thực vật:
Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái. Con sinh ra giống nhau và giống cây mẹ.