Khái niệm sinh quyển

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Khái niệm sinh quyển, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 12.

Nội dung bài viết Khái niệm sinh quyển:
Tập hợp sinh vật và các nhân tố môi trường Vô sinh trên Trái Đất hoạt động như một hệ sinh thái lớn nhất được gọi là sinh quyển.