Hoocmôn ức chế sinh trưởng

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Hoocmôn ức chế sinh trưởng, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Hoocmôn ức chế sinh trưởng:
1. Axit abxixic (AAB, C14H1904) Là hoocmôn thực vật có ở cơ quan đang hoá già. Vai trò chủ yếu là ức chế sự sinh trưởng của cành, lóng; gây trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí không đóng. 2. Êtilen (H2C = CH2) Là hoocmôn thực vật dụng khí thường gặp ở quả chín, làm tăng nhanh quá trình chín ở quả, làm rụng lá, quả. 3. Chất làm chậm sinh trưởng và chất diệt cỏ Chất làm chậm sinh trưởng là chất tổng hợp nhân tạo có vai trò như chất ức chế sinh trưởng nhưng không làm thay đổi đặc tính sinh sản.
Dùng chúng để làm thấp cây, cứng cây, chống lốp, đổ … Ví dụ: CCC (clocôlinclorit), MH (malein hiđratzit), ATIB (axit 2, 3, 5 tripodbenzoic). Chất diệt cỏ có tác dụng phá hoại các màng tế bào và màng sinh chất, ức chế quang hợp, xáo trộn quá trình sinh trưởng, ngừng trệ quá trình phân bào, ngăn cản các quá trình sinh tổng hợp của cỏ, còn cây trồng khác không bị hại. Ví dụ: cacbamit, percloram.