Hiệu và phần bù của hai tập hợp

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Hiệu và phần bù của hai tập hợp, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Hiệu và phần bù của hai tập hợp:
Hiệu và phần bù của hai tập hợp. Phương pháp: Cần nắm chắc các định nghĩa. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Ví dụ 1. Cho A = {2; 4; 6; 9} và B = {1; 2; 3; 4}. Tìm A\B. Lời giải A\B = {6; 9}. Ví dụ 2. Cho hai tập hợp A = {1; 2; 4; 6}, B = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8}. Tìm khi CBA. Bài tập trắc nghiệm. Câu 1. Cho hai tập hợp A = {2; 4; 6; 9}, B = {1; 2; 3; 4). Tập hợp A\B bằng tập hợp nào sau đây? Câu 2. Cho hai tập hợp A = (-10; 4), B = [-6; 1). Khi đó CBA là. Câu 3: Phần tô đậm trong hình vẽ sau biểu diễn tập hợp nào? Lời giải: Chọn A Cho hai tập hợp A = {2; 4; 6; 9}, B = {1; 2; 3; 4). Tập A\B bằng tập hợp nào sau đây? Cho A là tập hợp các hình thoi, B là tập hợp các hình chữ nhật và C là tập hợp các hình vuông. Khi đó theo tính chất của hình thoi, hình chữ nhật và hình vuông, ta có: A\B = C là các mệnh đề sai.
Vì hình vuông vừa là hình thoi và cũng là hình chữ nhật nên ACB = C là mệnh đề đúng và AOB = C là mệnh đề sai. Cho hai tập hợp M , N, M. Mệnh đề nào sau đây đúng? Câu 10. Cho A: “Tập hợp các học sinh khối 10 học giỏi”, B: “Tập hợp các học sinh nữ học giỏi”, C: “Tập hợp các học sinh nam khối 10 học giỏi”. Vậy tập hợp C là: Lời giải: Vì tập hợp B có chứa cả các học sinh nữ khối 10 học giỏi nên tập hợp C gồm những phần tử thuộc tập hợp A mà không thuộc tập hợp B. Cho các tập hợp A, B, C. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Câu 12. Cho các tập hợp A, B, C được minh họa bằng biểu đồ Ven như hình vẽ. Phần tô màu xám trong hình là biểu diễn của tập hợp nào sau đây? Phần tô xám trong hình là biểu diễn tập hợp các điểm vừa thuộc A, B mà không thuộc C.