Hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn:
Hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn. Phương pháp. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Ví dụ 1: Giải hệ bất phương trình: 4x + 3 > 2x + 1. Ví dụ 2: Giải hệ bất phương trình. Ví dụ 3: Tìm m để hệ bất phương trình có nghiệm duy nhất. Bất phương trình có nghiệm duy nhất là tập hợp có đúng một phần tử. Ví dụ 4: Tìm m để hệ bất phương trình có tập nghiệm s = 6. Bất phương trình x = m < 2 có tập nghiệm S. Hệ có nghiệm khi và chỉ khi. Ví dụ 5: Tìm giá trị thực của tham số m để hệ bất phương trình mx < m – 3 có nghiệm duy nhất. Giả sử hê có nghiệm duy nhất thì thử lại với m = 1, hệ bất phương trình trở thành. Vậy m = 1 thỏa mãn yêu cầu bài toán.