Giới hạn dãy số chứa căn thức

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Giới hạn dãy số chứa căn thức, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Giới hạn dãy số chứa căn thức:
Dãy số chứa căn thức. Phương pháp. Nếu biểu thức chứa căn thức cần nhân một lượng liên hiệp để đưa về dạng cơ bản. A – B lượng liên hiệp là: A + B. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Ví dụ 1. Tính lim V. Ví dụ 3. Tính lim m – n + 1 = n. Lời giải n = n + 1 = 0 nhân lượng liên hợp. Ví dụ 4. Tính lim (x – x + n) nhân lượng liên hợp. Bài tập trắc nghiệm. Câu 1: Giá trị của giới hạn lim (n + 5 – 4n + 1) bằng nhân lượng liên hợp. Câu 2: Giá trị của giới hạn lim. Câu 4: Có bao nhiêu giá trị của a để lim.