Giao và hợp của hai tập hợp

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Giao và hợp của hai tập hợp, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Giao và hợp của hai tập hợp:
Giao và hợp của hai tập hợp. Phương pháp. Cần nắm chắc các định nghĩa. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Bài tập trắc nghiệm. Câu 1: Cho A = {a, b, c} và B = {a, c, d, e}. Hãy chọn khẳng định đúng. Câu 3. Chọn A. Đúng vì {a, c} vừa thuộc tập A, vừa thuộc tập B. B. HS nhầm là vừa thuộc A hoặc B. C. HS nhầm là thuộc A và không thuộc B. D. HS nhầm là thuộc B và không thuộc A. Hướng dẫn giải Chọn D. Cho A, B là hai tập hợp bất kì. Phần gạch sọc trong hình vẽ bên dưới là tập hợp nào sau đây? Hướng dẫn giải Chọn D. Theo biểu đồ thì phần gạch sọc trong hình vẽ là tập hợp A B.