Giải toán este – lipit

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Giải toán este – lipit, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Giải toán este – lipit:
GIẢI TOÁN OIL – LIPIT. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP. Dạng 1: Giải toán este dựa vào phản ứng đốt cháy. Este no đơn chức mạch hở: Este không no có 1 nối đôi, đơn chức mạch hở: Este no 2 chức mạch hở. BÀI TẬP MINH HỌA Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn 1,48 (g) este A thu được 2,64 (g) CO2 và 1,08 (g) H2O. CTPT của A là. Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một chất hữu cơ X cần 4,48 lít khí oxi (đktc) thu được 1 : 1. Biết rằng X tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra hai chất hữu cơ. CTCT của X là. Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam một este X thu được 13,2 gam CO2 và 5,4 gam nước. Biết rằng X tráng gương được. CTCT của X là.
Dạng 2: Giải toán este dựa vào phản ứng xà phòng hóa. Xà phòng hóa este đơn chức: Tổng quát: RCOOR + NaOH + RCOONa + ROH. Chất hữu cơ A khi tác dụng với NaOH, trong sản phẩm có ancol tạo thành = A phải chứa chức este. Lưu ý: este này khi phản ứng với dd NaOH tạo ra ancol có nhóm –OH liên kết trên cacbon mang nối đôi bậc 1, không bền đồng phân hóa tạo ra anđehit. R-COOCH = CH2 + NaOH > R-COONa + CH2 = CH-OH. 1 muối + 1 xeton 2 este này khi phản ứng tạo ancol có nhóm -OH liên kết trên cacbon mang nối đôi bậc 2 không bền đồng phân hóa tạo este này có gốc ancol là phenol hoặc đồng đẳng phenol. Xà phòng hóa este đa chức. Để giải nhanh bài toán este nên chú ý: Este có số nguyên tử C < 3. Este đơn chức + Este có Meste < 100. Trong phản ứng xà phòng hóa: Este + NaOH + muối + ancol. Định luật bảo toàn khối lượng: meste + nNaOH = m muối + mancol. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được chất rắn khan, chú ý đến lượng NaOH còn dư hay không?
BÀI TẬP MINH HỌA Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol este X thu được 3 mol khí CO2. Mặt khác khi xà phòng hóa 0,1 mol este trên thu được 8,2 gam muối chứa natri. CTCT của X là. Câu 2. Thủy phân một este X có tỉ khối hơi đối với hiđro là 44 thì được một muối natri có khối lượng bằng 41/44 khối lượng este. CTCT của este là. Câu 3. Thủy phân 4,4 (g) este đơn chức A bằng 200ml dung dịch NaOH 0,25M (vừa đủ) thì thu được 3,4 (g) muối hữu cơ B. CTCT thu gọn của A là.