Giải toán este dựa vào phản ứng đốt cháy

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Giải toán este dựa vào phản ứng đốt cháy, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Giải toán este dựa vào phản ứng đốt cháy:
Giải toán este dựa vào phản ứng đốt cháy. Este no đơn chức mạch hở: Este không no có 1 nối đôi, đơn chức mạch hở: Este no 2 chức mạch hở. Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X (tạo nên từ một axit cacboxylic đơn chức và một ancol đơn chức) thu được 0,22 gam CO2 và 0,09 gam H2O. Số este đồng phân của X là: “Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2011”. Ví dụ 2: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu được 2,16 gam H2O. Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là. Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2011”. Trong hỗn hợp trên, CH,COOCH3 và HCOOC2H5 trong cấu tạo có 1 liên kết T (giống anken) còn CH3COOCH=CH2 trong cấu tạo có 2 liên kết (giống ankin) = đốt cháy hỗn hợp 3 chất trên ta được: nvinyl axetat = neo, – 4,0 = 0,01 mol.
Ví dụ 3: Đốt cháy hoàn toàn 1,48(g) este A thu được 2,64(g) CO2 và 1,08(g) H2O. CTPT của A là. Ví dụ 4: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một chất hữu cơ X cần 4,48 lít khí oxi (đktc) thu được no. Biết rằng X tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra hai chất hữu cơ. CTCT của X là. X tác dụng với NaOH tạo ra hai chất hữu cơ 8X là este. Đốt cháy X là este no đơn chức mạch hở Gọi công thức tổng quát của X là CnH2nO2.
Ví dụ 5: Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức X thu được 13,2 gam CO2 và H2O. Vậy m có giá trị là. Ví dụ 6: Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam một este X thu được 13,2 gam CO2 và 5,4 gam nước. Biết rằng X tráng gương được. CTCT của X là: X là este no đơn chức mạch hở có CTTQ vì X tham gia tráng gương 9X có CTCT HCOOC2H5. Ví dụ 7: Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol este đơn chức E thu được 0,896 lít CO2 (đktc) và 0,54g H2O. Vậy tên của E có thể là: A. Gọi CTTQ của este là C,H,O.