Giải toán anđehit – xeton

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Giải toán anđehit – xeton, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Giải toán anđehit – xeton:
GIẢI TOÁN ANĐEHIT – XETON. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP VÀ BÀI TẬP MINH HỌA. Dạng 1: Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của anđehit dựa vào công thức thực nghiệm. Tiến hành qua các bước sau: Gọi công thức tổng quát của anđehit là CxHyOz, dựa vào dữ kiện đề bài tìm công thức thực nghiệm. Biện luận từ công thức thực nghiệm với điều kiện sau: Số nguyên tử H + số nhóm chức R(COOH)2 + 2aAg. Dựa vào tỉ lệ số mol giữa anđehit A và Ag ta có: Nếu anđehit A là anđehit đơn chức. Nếu anđehit A là HCHO hoặc anđehit hai chức R(CHO)2. Hỗn hợp 2 anđehit đơn chức cho phản ứng tráng gương với có 1 chất là HCHO. Hỗn hợp 2 anđehit mạch thẳng khác HCHO) cho phản ứng tráng gương với 1 anđehit đơn chức và 1 anđehit 2 chức. Nếu gặp bài toán tìm công thức phân tử của anđehit đơn chức thì trước hết nên giả sử anđehit này không phải là anđehit fomic và sau khi giải xong phải thử lại nếu là anđehit fomic thì có phù hợp với bài toán hay không? Ngoài anđehit, còn có 1 số chất khác cũng tác dụng được với AgNO3/NH3 như ankin.
Dạng 3: Giải toán anđehit dựa vào phản ứng cộng Ha. Phản ứng này có thể xác định được số lượng nhóm chức anđehit và có thể xác định được số liên kết T có thể có gốc R. Nếu nH, phản ứng = nanđehit = anđehit ban đầu là anđehit no đơn chức (CnH2n + CHO hay CmH2mO với m = n + 1). Nếu nH, phản ứng 2 nanđehit = anđehit ban đầu có thể là anđehit no đa chức hoặc không no đơn chức hoặc không no đa chức.
Dạng 4: Giải toán anđehit dựa vào phản ứng đốt cháy. Từ phản ứng đốt cháy, So sánh số mol CO2 và H2O, có thể xác định được số nhóm chức anđehit oà số liên kết trong gốc R (gốc hiđrocacbon). Nhóm chức CHO có chứa 1 liên kết T nên trong phân tử anđehit bao giờ cũng có 1 liên kết T trở lên. Vì vậy số nguyên tử H không thể đạt tỉ lệ tối đa như ở ankan. Số nhóm chức CHO càng tăng, hoặc số liên kết T trong gốc R càng nhiều thì tổng số nguyên tử H càng giảm = số mol H2O càng bé hơn số mol CO2. Nếu nCO, =nH, anđehit ban đầu phải là anđehit no đơn chức (CnH2n + 1CHO hay CnH2O với m = n + 1). Nếu nCO, > nH, anđehit ban đầu hoặc là anđehit no đa chức hoặc là anđehit chưa no đơn chức hoặc là anđehit chưa no đa chức (CxHy(CHO)a hay R(CHO)a). Không bao giờ có nCO, nH20: Lưu ý: Khi đốt cháy 1 anđehit không no (có 1 liên kết T) đơn chức ta luôn có: nanđehit = nco, – nH2o. Khi biết phương trình phản ứng cháy ta nên gọi CTTQ dạng thu gọn thay vì CTTQ khai triển.