Giải toán amin tác dụng với axit, muối

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Giải toán amin tác dụng với axit, muối, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Giải toán amin tác dụng với axit, muối:
Giải toán amin tác dụng với axit, muối. 1. Phản ứng với dung dịch axit: Với amin A, có a nhóm chức, giả sử amin bậc I. R(NH2)a + aHCl → R(NH3CI)a. Số chức amin: a = ”HCl và muối = mamin + mHC (ĐLBTKL) na. Với dung dịch muối của kim loại: Một số muối dễ tạo kết tủa hiđroxit với dung dịch amin. Vd: AICI; + 3CH3NH2 + 3H20 → Al(OH)3 + + 3CH3NH3CI * Lưu ý: Tương tự như NHồ các amin cũng tạo phức chất tan với Cu(OH)2, Zn(OH)2 , AgCl … Vd: Khi sục khí CH3NH2 tới dư vào dung dịch CuCl2 thì ban đầu xuất hiện kết tủa Cu(OH)2 màu xanh nhạt, sau đó kết tủa Cu(OH)2 tan trong CH3NH2 dư tạo dung dịch phức [Cu(CH3NH3)4](OH)2 màu xanh thẫm. 2CH3NH2 + CuCl2 + 2H2O → Cu(OH)2 + 2CH3NH3C1 Cu(OH)2 + 4CH3NH2 → [Cu(CH3NH2)4](OH)2.
Ví dụ 1. Cho 9,3(g) một amin no đơn chức, bậc I tác dụng với dung dịch FeCl3 dư thu được 10,7(g) kết tủa. CTPT của amin là: A. CH3NH2 B. C2H5NH2 C. C3H-NH2 D. C4H9NH2. Hướng dẫn giải: Ta có: nee(OH) = 137. Gọi công thức tổng quát của amin no đơn chức bậc I là: RNH, Ptpů: 3RNH2 + FeCl3 + 3H2O → Fe(OH)3 + + 3RNH3C1. CTPT của amin là: CH3NH2 & Đáp án A. Ví dụ 2. Cho 0,4 mol 1 amin no đơn chức tác dụng với dung dịch HCl (vừa đủ) thu được 32,6(g) muối. CTPT của amin là. Hướng dẫn giải: Gọi công thức tổng quát của amin no đơn chức bậc I.
Ví dụ 3. Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là (Trích đề thi tuyển sinh đại học khối A – năm 2009). Hướng dẫn giải: Phương trình phản ứng: RNH2 + HCl → RNHzC1. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: mamin + mHCl = mmuối = muci = mmuối – mamin = 15 – 10 = 5 (g) → nuci = 5/36,5 mol. Theo phương trình phản ứng: namin = nHCl = 5/36,5 mol. Vậy CTPT amin đơn chức C4H9NH2 hay CHUN. Các CTCT ứng với CTPT C4HUN. Amin bậc 1.
Ví dụ 4. Để trung hòa 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 12,4% cần dùng 100ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là A. C3H5N. B. CzH;N. C. CHţN. D. C3H7N. “Trích đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2007”. Hướng dẫn giải: Gọi công thức tổng quát của amin là: RNH. Ví dụ 5. Muối C6H5N *CT (phenylđiazoni clorua) được sinh ra khi cho C6H5NH2 (anilin) tác dụng với NaNO2 trong dung dịch HCl ở nhiệt độ thấp (0–5°C). Để điều chế được 14,05 gam C6H5NzACIF (với hiệu suất 100%), lượng C6H5NH2 và NaNO2 cần dùng vừa đủ là.