Giải phương trình mũ bằng phương pháp lôgarit hóa

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Giải phương trình mũ bằng phương pháp lôgarit hóa, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Giải phương trình mũ bằng phương pháp lôgarit hóa:
Phương pháp giải. Với a > 0, b > 0: f(x) = g(x). Đặc biệt f(z) = b, f(x) = log b. Giải phương trình sau. BÀI TẬP TỰ LUYỆN. Lời giải. Phương trình viết lại như sau. Lấy lôgarit cơ số 7 hai vế, ta được. Phương trình có nghiệm là 0. Tập nghiệm của phương trình là 3.
Giải phương trình. Lời giải. Điều kiện xác định. Phương trình viết lại như sau. Lấy lôgarit cơ số 3 hai vế, ta được. Phương trình có nghiệm. Phương trình này vô nghiệm. Đối chiếu với điều kiện, phương trình có nghiệm duy nhất x = 2. Hệ vô nghiệm. Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.