Giải phương trình logarit bằng phương pháp mũ hóa

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Giải phương trình logarit bằng phương pháp mũ hóa, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Giải phương trình logarit bằng phương pháp mũ hóa:
Phương pháp giải. Giải phương trình log y + 3 = 1. Điều kiện c > 3 (thỏa mãn). Vậy phương trình đã cho có nghiệm c = -1. Kết hợp với điều kiện, ta được tập nghiệm của phương trình đã cho là S = {0; log 4}. Khi đó (*) trở thành. Kết hợp với điều kiện, ta được tập nghiệm của phương trình đã cho là S.
BÀI TẬP TỰ LUYỆN: Giải phương trình log. Kết hợp với điều kiện, ta được tập nghiệm của phương trình đã cho là S = {0; 3}. Với điều kiện trên phương trình đã cho tương đương với phương trình x2 – 2x + 89 = (5 – x) và x = -8. Kết hợp với điều kiện, ta được tập nghiệm của phương trình đã cho là {-8}. Giải phương trình: log 2 (3 – 2) = 1.