Giải phương trình logarit bằng phương pháp đặt một ẩn phụ

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Giải phương trình logarit bằng phương pháp đặt một ẩn phụ, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Giải phương trình logarit bằng phương pháp đặt một ẩn phụ:
Phương pháp giải. Giải phương trình: Bước 1: Đặt t = log g(x). Bước 2: Tìm điều kiện của t (nếu có). Bước 3: Đưa về giải phương trình f(t) = 0 đã biết cách giải. Bước 4: Thay vào để tìm c. Chú ý.
Ví dụ: Giải phương trình. Lời giải. Điều kiện của phương trình là c > 0. Đặt logy x =t. Khi đó phương trình đã cho trở thành. Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là S. Giải phương trình. Điều kiện của phương trình là. Kết hợp với điều kiện, ta được tập nghiệm của phương trình đã cho là S. Vậy phương trình đã cho có một nghiệm c = 2.