Giải phương trình chứa căn bậc ba

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 9 bài viết Giải phương trình chứa căn bậc ba, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 9.

Nội dung bài viết Giải phương trình chứa căn bậc ba:
Dạng 25. Giải phương trình chứa căn bậc ba Phương pháp giải Lũy thừa bậc ba hai vế của phương trình rồi đưa về dạng phương trình tích hoặc ta có thể đặt ẩn phụ. ccc BÀI TẬP MẪU ccc b Ví dụ 1. Giải phương trình √3 x + 7 − 3 = 1 L Lời giải. √3 x + 7 − 3 = 1 ⇔ √3 x + 7 = 4 ⇔ x + 7 = 64 ⇔ x = 57.