Giải bất phương trình logarit dạng cơ bản

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Giải bất phương trình logarit dạng cơ bản, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Giải bất phương trình logarit dạng cơ bản:
Phương pháp giải. Giải bất phương trình log 4. Ta có – 3 < 16. Vậy tập hợp nghiệm S. Tìm m để bất phương trình sau có nghiệm: log 5(x2 - 2x + m) < 3. Vậy bất phương trình đã cho chỉ vô nghiệm khi m < 0 với c thuộc R hoặc c2 – 2x + m > 8 với c + IR, không thể xảy ra. Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm khi m < 9. Tìm m để bất phương trình sau vô nghiệm: log 3. Bất phương trình đã cho vô nghiệm khi -7 < 0 với. Vậy –25m < 1.