Giải bài tập theo phương pháp bảo toàn số mol electron

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Giải bài tập theo phương pháp bảo toàn số mol electron , nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 10.

Nội dung bài viết Giải bài tập theo phương pháp bảo toàn số mol electron :
Nội dung của phương pháp: tổng số mol electron do chất khử nhường bằng tổng số mol electron do chất oxi hóa nhận. – Đối với những bài toán đơn giản, giải theo phương pháp bảo toàn số mol electron hay phương pháp thông thường bằng cách viết phương trình phản ứng, ta thấy chúng không có sự khác biệt lớn về mặt thời gian. Nhưng nếu bài toàn cho nhiều chất khử và nhiều chất oxi hóa tác dụng với nhau hoặc bài toán cho nhiều kim loại phản ứng tạo ra nhiều sản phẩm khử thì giải theo phương pháp thông thường rất tốn thời gian, dài dòng, có khi lâm vào bế tắc. Tuy nhiên khi sử dụng phương pháp bảo toàn số mol electron ta lại thấy hết sức đơn giản, chỉ thông qua vài quá trình, không cần phải cân bằng những phương trình phức tạp. Phương pháp này rất hữu ích đặc biệt khi áp dụng vào các bài trắc nghiệm.
Ví dụ 1: Khi cho 0,15 mol Cu tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng thì thể tích khí SO2 thu được ở đktc là bao nhiêu? Hướng dẫn giải Cách 1: Giải theo cách thông thường. Cách 2: Sử dụng phương pháp bảo toàn số mol electron. Ví dụ 2: Hòa tan hoàn toàn 25,85g hỗn hợp X gồm Fe, Al trong dung dịch H2SO4 đặc nóng. Sau phản ứng thu được 23,688 lít khí SO2 ở đktc (SO2 là sản phẩm khử duy nhất). Tính % khối lượng của Al trong X.
Ví dụ 3: Cho 59,52g kim loại R tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 dư ta thu được 13,888 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất đktc). Xác định tên R. Ví dụ 4: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,3 mol Al vào dung dịch HNO3 dư thu được hỗn hợp khí A gồm NO và NO2 có tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 1. Tính thể tích của hỗn hợp khí A ở đktc.
Ví dụ 5: Hòa tan 4,5g Mg trong dung dịch HNO3 dư sinh ra 0,84 lít khí X duy nhất (đktc). Xác định công thức của X. Hướng dẫn giải: Gọi n là số e do N+5 nhận vào để tạo ra sản phẩm Ví dụ 6: Hoà tan 25,76g Fe trong HNO3 loãng, dư tạo thành 15,456 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm NO và khí Y có tỉ lệ thể tích 1 : 1. Xác định công thức của Y.