Gen trên NST Y

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Gen trên NST Y, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 12.

Nội dung bài viết Gen trên NST Y:
Thường NST Y ở các loài chứa ít gen. Gen ở đoạn không tương đồng trên NST Y chỉ truyền trực tiếp cho giới dị giao tử (XY), cho nên tính trạng do gen đó quy định được truyền cho 100% số cá thể dị giao tử (di truyền thẳng). Ở người, gen quy định tật dính ngón tay số 2 và 3 (hình 15.3), gen xác định tím lông trên tai (hình 15.4) nằm ở đoạn không tương đồng trên NST Y nên chỉ biểu hiện nam giới. Hình 15.3. Tật dính ngón tay số 2 và 3 Hình 15.4. Nam giới có túm lông ở tai.