Đường tiệm cận

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Đường tiệm cận, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Đường tiệm cận:
Đường tiệm cận ngang: Định nghĩa 1. Cho hàm số y = f(x) xác định trên một khoảng vô hạn. Đường thẳng y là đường tiệm cận ngang (hay tiệm cận ngang) của đồ thị hàm số y = f(x) nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thỏa mãn. Cho hàm số f(x) xác định trên khoảng. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang. Tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang.
Đường tiệm cận đứng: Định nghĩa 2. Đường thẳng d được gọi là đường tiệm cận đứng (hay tiệm cận đứng) của đồ thị hàm số y = f(x) nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thỏa mãn. Tìm các tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị (C) của hàm số y. Vì lim nên đường thẳng d = -2 là tiệm cận đứng của (C). Vì lim = 1 nên đường thẳng y = 1 là tiệm cận ngang của (C). Đồ thị của hàm số được cho bởi hình bên.