Dùng định nghĩa chứng minh giới hạn

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Dùng định nghĩa chứng minh giới hạn, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Dùng định nghĩa chứng minh giới hạn:
Để chứng minh lim dun = L ta chứng minh lim (xun – L) = 0. Ví dụ 1. Chứng minh rằng a. lim (3.3″ sin 3n) = 3, b. lim (Vn + n – n – 3 ) = limon. Lời giải. a. Ta có lim 13.3” – sin 3n, 13.3″ – sin 3n 0 nên suy ra lim 0. b. Ta có lim (vn + n – n – 3) = limon, lim V + n = n = 3.