Đưa thừa số vào trong dấu căn

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 9 bài viết Đưa thừa số vào trong dấu căn, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 9.

Nội dung bài viết Đưa thừa số vào trong dấu căn:
Dạng 16. Đưa thừa số vào trong dấu căn Phương pháp giải: Cách đưa thừa số vào trong dấu căn: A √B = √A2B nếu A ≥ 0 − √A2B nếu A < 0. ccc BÀI TẬP MẪU ccc b Ví dụ 1. Đưa thừa số vào trong dấu căn: 34 5. Biến đỗi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai a) a √11 với a ≥ 0; b) a … −23 a với a < 0.
Lời giải. a) Vì a ≥ 0 nên a √11 = √11a 2. b) Vì a < 0 nên a … −23 a = − … a 2 · −23 a = − √−23a. b Ví dụ 2. Đưa thừa số vào trong dấu căn: a) a 2 … 12 a với a > 0; b) (a − 2)√3 với a < 2. L Lời giải. a) Vì a > 0 nên a 2 … 12 a = … a 2 2 2 · 12 a = √3a. b) Vì a < 2 nên (a − 2)√3 = − p 3(2 − a) 2.