Đồ thị hàm số mũ và hàm số lôgarit

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Đồ thị hàm số mũ và hàm số lôgarit, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Đồ thị hàm số mũ và hàm số lôgarit:
Đồ thị hàm số. Phương pháp. Bài tập 1: Cho ba số thực dương a, b, c khác 1. Đồ thị các hàm số được cho
trong hình vẽ sau. Mệnh đề nào đúng? Bài tập 2: Từ các đồ thị đã cho ở hình vẽ sau. Khẳng định nào sau đây đúng? Bài tập 3: Cho các hàm số có đồ thị như hình vẽ. Chọn mệnh đề đúng. Quan sát đồ thị, ta thấy hàm số y = f(x) có ba điểm cực trị. Phương trình này có hai nghiệm phân biệt khác các nghiệm của phương trình nên hàm số có năm điểm cực trị. Bài tập 5: Cho hàm số f(x). Một trong bốn đồ thị cho trong bốn phương án A, B, C, D dưới đây là đồ thị của hàm số y = f(x). Tìm đồ thị đó? Ta nhận thấy f(x) luôn 1 nằm bên phải trục tung và không đi qua (1; 0). Vậy chọn đáp án C.