Đồ thị hai dao động cùng phương khác tần số

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Đồ thị hai dao động cùng phương khác tần số, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lí 12.

Nội dung bài viết Đồ thị hai dao động cùng phương khác tần số:
Đồ thị hai dao động cùng phương khác tần số fx(cm). Phương pháp: Từ đồ thị xác định được biên độ và chu kì của nỗi dao động. Nếu đề hỏi thời điểm gặp nhau ta giải phương trình lượng giác dưới sự hỗ trợ của máy tính cầm tay. Ví dụ 1: (Đề thi chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo 2015). Đồ thị li độ theo thời gian của chất điểm 1 (đường 1) như hình vẽ, tốc độ cực đại của chất điểm 2 là 4T (cm/s). Không kể thời điểm t = 0, thời điểm hai chất điểm có cùng li độ lần thứ 5 là.
Ví dụ 2: Hai chất điểm dao động 1x(cm) điều hòa có cùng vị trí cân bằng trên trục Ox. Đồ thị li độ theo thời gian của hai chất điểm được biểu diễn như hình vẽ. Tại thời điểm hai chất điểm có cùng li độ lần thứ 3 là A. Ví dụ 3: Hai chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có đồ thị biểu diễn li độ theo thời gian của chất điểm 1 (đường 1) và chất điểm 2 (đường 2) như hình vẽ. Biết ta – ty = 0,5s. Thời điểm ta có giá trị là.