Điều kiện để có tia ló

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Điều kiện để có tia ló, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lí 11.

Nội dung bài viết Điều kiện để có tia ló:
Dạng 2: Điều kiện để có tia ló 1. Phương pháp chung Áp dụng tính góc giới hạn phản xạ toàn phần tại mặt bên của lăng kính với 1 n là chiết suất của lăng kính, 2 n là chiết suất của môi trường đặt lăng kính Điều kiện để có tia ló: + Đối với góc chiết quang A + Đối với góc tới i Có điều này là do Quy ước: i > 0 khi tia sáng ở dưới pháp tuyến tại điểm tới I. i < 0 khi tia sáng ở trên pháp tuyến tại điểm tới I. STUDY TIP Góc 0 i có thể âm, dương hoặc bằng 0. 2. Ví dụ minh họa Ví dụ 1: Một lăng kính có góc chiết quang A = 30°, chiết suất n = 1,5. Chiếu một tia sáng tới mặt lăng kính dưới góc tới i. Tính i để tia sáng ló ra khỏi lăng kính. Lời giải + Để có tia sáng ló ra khỏi lăng kính thì 1 0 i i + Vậy để có tia ló ra thì góc tới phải thỏa mãn Đáp án C. Ví dụ 2: Lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A, chiết suất n ≈ 1,412. Chiếu một tia sáng SI đến lăng kính tại I với góc tới i. Tính i để: a) Tia sáng SI có góc lệch cực tiểu. b) Không có tia ló. Lời giải a) + Ta có: A = 60 để tia sáng SI có góc lệch cực tiểu thì b) + Để không có tia ló ra khỏi lăng kính thì tia sáng phải bị phản xạ toàn phần tại mặt thứ 2 Đáp án B. Ví dụ 3: Một lăng kính thủy tinh có chiết suất n = 1,5 tiết diện thẳng là tam giác vuông cân ABC, góc A = 90°. Chiếu tia sáng đến mặt bên lăng kính tại I sao cho nó song song với đáy BC. Tia khúc xạ qua mặt bên đến đáy BC tại K. Vẽ đường đi của tia sáng bằng việc tính các góc i, r và tính góc lệch D? A. Tia KQ song song SI. B. Tia KQ vuông góc SI. C. Tia KQ hợp với tia SI góc 30 D. Tia KQ hợp với tia SI góc 60. Lời giải + Vì tia SI song song với mặt đáy BC nên góc tới lăng kính là 1 45 + Tại I ta có: + Tia khúc xạ cắt BC tại H với góc tới 1 1 H Br + Góc giới hạn phản xạ toàn phần tại H là 1 sin 48 + Vì H i gh nên xảy ra phản xạ toàn phần tại H, cho tia xạ HK với góc phản xạ là + Tia phản xạ từ H gặp mặt AC tại K với góc tới 1 2 1 KHC + Vì K i 1 gh nên có khúc xạ tại K cho tia ló ra khỏi lăng kính KQ với góc khúc xạ 2i. Vậy tia ló ra khỏi lăng kính KQ song song với tia tới SI. Đáp án A.