Điều kiện cân bằng của chất điểm

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Điều kiện cân bằng của chất điểm, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lí 10.

Nội dung bài viết Điều kiện cân bằng của chất điểm:
Dạng 2: Điều kiện cân bằng của chất điểm Phương pháp giải: Điều kiện để một chất điểm nằm cân bằng là hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải bằng 0. Cách 1: Áp dụng quy tắc hình bình hành lần lượt cho từng cặp lực rồi áp dụng các kiến thức hình học để tính. Cách 2: Trong trường hợp có nhiều lực tác dụng, có thể dùng phương pháp chiếu véc tơ lên các trục tọa độ để tính. Bằng cách chiếu (1) lên các trục tọa độ Ox, Oy ta được hệ phương trình đại số: Ví dụ 1: Một đèn tín hiệu giao thông được treo tại chính giữa một dây nằm ngang làm dây bị võng xuống. Biết trọng lượng đèn là 100N và góc giữa hai nhánh dây là 1500. Tìm lực căng của mỗi nhánh dây. Lời giải: Điều kiện cân bằng của điểm treo O.
Do đối xứng nên TTT 1 2. Từ hình vẽ ta có: Đáp án B. Ví dụ 2: Người ta treo một cái đèn trọng lượng P = 3N vào một giá đỡ gồm hai thanh cứng nhẹ AB và AC như hình vẽ. Biết rằng 0 α 60 và 2 g ms 10. Hãy xác định lực độ lớn lực mà đèn tác dụng lên thanh AB. A. 5,2 N. B. 1,7 N. C. 2,6 N. D. 1,5 N. Lời giải: Các lực tác dụng lên điểm A như hình vẽ. Điều kiện cân bằng của A: Chiếu lên các trục Oy: Chiếu lên Ox Đáp án A Ví dụ 3: Một vật có trọng lượng 60N được treo vào vòng nhẫn nhẹ O (coi là chất điểm). Vòng nhẫn được giữ bằng hai dây nhẹ OA và OB. Biết OA nằm ngang còn OB hợp với phương thẳng đứng góc 450 (hình vẽ). Tìm lực căng của dây OA và OB. Lời giải: Các lực tác dụng vào điểm treo O như hình vẽ. Góc α là góc giữa OP và OB OI OI OKcos OK Tương tự: OL KI KI OK sinα Đáp án B.