Diện tích hình giới hạn bởi đồ thị hàm số, trục hoành và hai cận

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Diện tích hình giới hạn bởi đồ thị hàm số, trục hoành và hai cận, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Diện tích hình giới hạn bởi đồ thị hàm số, trục hoành và hai cận:
Phương pháp giải. Tính diện tích hình giới hạn bởi: (C): y = f(x), Ox, x = a, x = b với a < b. Bước 1. Tìm tất cả các nghiệm của phương trình f(x) = 0 trong khoảng (a; b). Bước 2. Áp dụng công thức tính diện tích và tách ra thành nhiều đoạn thành phần để xét dấu phá trị tuyệt đối như sau. Ở đó x là các nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm nằm trong khoảng (a; b). Bước 3. Kết luận. Ví dụ: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: y = f(x), trục hoành, x = 0 và x = 2. Lời giải: Phương trình hoành độ giao điểm. Diện tích hình giới hạn là 20. Ví dụ. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cosx. Lời giải. Ta có k thuộc Z. Từ đó ta thấy phương trình hoành độ không có nghiệm nào thuộc khoảng. Diện tích hình giới hạn là: x = -1.