Di – nhập gen

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Di – nhập gen, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 12.

Nội dung bài viết Di – nhập gen:
Sự lan truyền gen từ quần thể này sang quần thể khác được gọi là di – nhập gen hay dòng gen. Các cá thể nhập cư mang đến các loại alen đã sẵn có trong quần thể nhận làm thay đổi tần số tương đối các alen trong quần thể hoặc mang đến những alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể nhận. Khi nhóm cá thể di cư khỏi quần thể gốc cũng làm thay đổi tần số tương đối các alen của quần thể này. Tần số tương đối của các alen thay đổi nhiều hay ít tuỳ thuộc vào sự chênh lệch lớn hay nhỏ giữa số cá thể vào và ra khỏi quần thể.
Di – nhập gen ở thực vật được thực hiện thông qua sự phát tán các bào tử, hạt phấn, quả, hạt ; ở động vật, thông qua sự di cư của các cá thể, một số cá thể ở quần thể di chuyển sang quần thể II, giao phối với các cá thể ở quần thể II và lan truyền gen trong quần thể đó. Vì vậy, nhân tố di – nhập gen còn được gọi là sự di cư. Di – nhập gen là nhân tố làm thay đổi tần số tương đối các alen và vốn gen của quần thể. Sau đây là một ví dụ về nhập gen để diệt trừ ruồi Callitroga hominivorax đực ở da gia súc. Loài ruồi này đẻ trứng trên lưng cừu, dê, bò. Ấu trùng nở ra đục sâu vào trong da để sống, làm hỏng da, còn gia súc thì gây đi. Ruồi đực được xử lý bằng tia X trở thành bất dục. Ruồi cái bình thường giao phối với ruồi đực bất dục nên không sinh con được. Khi đem ứng dụng vào thực tế thì trong một mùa, qua từng đợt, người ta thả mỗi lần 2 triệu ruồi được xử lí. Bảy tuần sau khi tiến hành thí nghiệm, 100% mẫu trung thu nhận được đều bất dục. Như thế, chỉ một vụ mà tiêu diệt được hẳn ruồi Callitroga hominivorax ở đảo Curaxao và ở Florida, đưa lại hiệu quả kinh tế cao.