Dãy số dạng Lũy thừa – Mũ

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Dãy số dạng Lũy thừa – Mũ, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Dãy số dạng Lũy thừa – Mũ: Nếu (n) là CSN lùi vô hạn với công bội q, ta có S = 1 + 12 +…+ n.
BÀI TẬP DẠNG 4: Ví dụ 1. Tìm các giới hạn sau: a) lim(2n + 3n). b) lim (-4n + (-2)n]. BÀI TẬP TỰ LUYỆN (Cho mỗi dạng). Bài 1. Tìm các giới hạn sau. Bài 5. Cho dãy số (un) xác định bởi u1 = 1, n + 1 = -un – 4. Tính giới hạn limun.