Đạo hàm của hàm chứa căn

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Đạo hàm của hàm chứa căn, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Đạo hàm của hàm chứa căn:
Đạo hàm của hàm chứa căn. Phương pháp. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Ví dụ 1: Cho hàm số y = 4x – x. Tìm x để y’= 0? Ví dụ 2: Tính đạo hàm của hàm số y = x – x + 1. Ví dụ 3: Cho hàm số f(x) = x + 18x – 7. Tìm x để f(x) = 0. Ví dụ 4: Cho hàm số f(x) = 1 + x. Bài tập trắc nghiệm. Câu 1: Cho hàm số y = -2x + 3x. Tập nghiệm s của bất phương trình y’ > 0 là. Tính đạo hàm của hàm số f(x) = x – 1 tại điểm x = 1. Tại x = 1 thì f'(x) không xác định. Câu 3: Tính đạo hàm của hàm số y = 1 – 2x. Câu 5: Cho hàm số f(x) = x – 2x. Tập nghiệm s của bất phương trình f'(x) > f(x) có bao nhiều giá trị nguyên?