Dao động cưỡng bức – cộng hưởng

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Dao động cưỡng bức – cộng hưởng, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lí 12.

Nội dung bài viết Dao động cưỡng bức – cộng hưởng:
Dao động cưỡng bức – Cộng hưởng. Phương pháp: Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi chu kì dao động cưỡng bức bằng chu kì dao động riêng. Dùng máy tính cầm tay FX-570VN để đổi đơn vị. Bấm [SHIFT |8l|19 (Lệnh đổi từ đơn vị km/h sang m/s). Bấm SHIFT 8 20 (Lệnh đổi từ đơn vị m/s sang km/h). (Có thể xem bảng đổi đơn vị từ sau nắp máy FX-570VN hoặc các loại máy tính khác tương đương). Minh họa bằng đồ thị. Hai giá trị của f = f hoặc f = f cho cùng biên độ A = A2 thì ta có thể sử dụng công thức gần đúng.
Ví dụ 1: Một con lắc lò xo gồm viên bị nhỏ khối lượng m và lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng 160 N/m. Con lắc dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn có tần số f. Biết biên độ của ngoại lực tuần hoàn không đổi. Khi thay đổi f thì biên độ dao động của viên bị thay đổi và khi f = 2T Hz thì biên độ dao động của viên bi đạt cực đại. Khối lượng của viên bi là. Ví dụ 2: Một tàu hỏa chạy trên một đường ray, cứ cách khoảng 6,4 m trên đường ray lại có một rãnh nhỏ giữa chỗ nối các thanh ray. Chu kì dao động riêng của khung tàu trên các lò xo giảm xóc là 1,6s. Tàu bị xóc mạnh nhất khi chạy với tốc độ bằng?
Ví dụ 3: Một người xách một số nước đi trên đường, mỗi bước đi được 50cm. Chu kỳ dao động riêng của nước trong xô là 1s. Nước trong xô bị sóng sánh mạnh nhất khi người đó đi với tốc độ là bao nhiêu? Ví dụ 4: Con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 100g và lò xo nhẹ có độ cứng k = 1N/cm. Tác dụng một ngoại lực cưỡng bức biến thiên điều hòa biên độ Fo và tần số f = 6Hz thì biên độ dao động Ai. Nếu giữ nguyên biên độ Fo mà tăng tần số ngoại lực đến f2 = 7Hz thì biên độ dao động là A2. So sánh A1 và A2? Ví dụ 5: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m = 100 g, lò xo có độ cứng k dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn. Khi tần số của ngoại lực là f1 = 3 Hz thì biên độ ổn định của con lắc là A. Khi tần số của ngoại lực là f2 = 7 Hz thì biên độ ổn định của con lắc là A2 = A. Lấy T = 10. Độ cứng của lò xo có thể là.