Dẫn truyền xung thần kinh trong một cung phản xạ

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Dẫn truyền xung thần kinh trong một cung phản xạ, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Dẫn truyền xung thần kinh trong một cung phản xạ:
Ta đã biết (bài 28) trong một sợi thần kinh, xung thần kinh có thể truyền theo cả hai chiều nếu bị kích thích ở bất kì một vị trí nào trên sợi thần kinh. Trong một cung phản xạ, xung thần kinh xuất hiện từ cơ quan thụ cảm bị kích thích, theo nơron cảm giác truyền về trung ương thần kinh (não và tuỷ sống), qua nơron trung gian chuyển sang nơron vận động đến cơ quan đáp ứng qua các xináp theo một chiều nhất định.
Sở dĩ như vậy là vì khi xung thần kinh truyền đến tận cùng của mỗi sợi thần kinh, tới các chuỳ (cúc) xináp sẽ làm thay Hình 29. Cấu trúc chuỳ xináp đổi tính thẩm đối với Ca2+, 1. Màng trước xináp ; Ca2+ từ ngoài dịch mô tràn vào 2. Các vị ống cấu tạo nên tế bào thần kinh ; dịch bào ở chuỳ xináp làm vỡ 3. Các ti thể ; 4. Các bóng xináp ; các bóng chứa chất trung gian 5. Bóng xináp vỡ giải phóng chất trung gian hoá học ; hoá học, giải phóng các chất 6. Khe xináp ; 7.
Các thụ thể ở màng sau xináp ; này vào khe xináp. Các phân 8. Hướng truyền xung. tử chất trung gian hoá học sẽ gắn với các thụ thể nằm trên màng sau xináp và làm thay đổi tính thẩm màng sau xináp của nơron tiếp theo, xung thần kinh được hình thành và lại tiếp tục lan truyền dọc sợi thần kinh và cứ như thế cho tới cơ quan đáp ứng (hình 29).
Điều đáng lưu ý là sự chuyển giao xung thần kinh qua xináp nhờ chất trung gian hoá học chỉ theo một chiều, vì chỉ ở chuỳ xináp mới có các bóng xináp chứa các chất trung gian hoá học, chỉ màng sau xináp mới có các thụ quan tiếp nhận các chất này. Vì vậy, trong 1 cung phản xạ, xung thần kinh chỉ dẫn truyền theo một chiều từ cơ quan thụ cảm đến cơ quan đáp ứng. Ngoài loại xináp phổ biến là xináp hoá học (như đã trình bày ở trên) còn có loại xináp điện.