Đặc điểm của hệ động, thực vật ở một số vùng lục địa

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Đặc điểm của hệ động, thực vật ở một số vùng lục địa, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 12.

Nội dung bài viết Đặc điểm của hệ động, thực vật ở một số vùng lục địa:
1. Hệ động, thực vật vùng cổ bắc và vùng Tân bắc Vùng Cổ bắc (gồm lục địa châu Âu, châu Á) và vùng Tân bắc (Bắc Mĩ) có một số loài tiêu biểu giống nhau: – Động vật có cáo trắng, tuần lộc (hươu sống ở vùng cực, sùng lớn, có nhiều nhánh, nuôi để kéo xe), gấu xám, chó sói, chồn trắng, thỏ trắng, bò rừng Hình 33.1. Sự tách rời của các lục địa qua thời gian A – Các lục địa còn liền nhau tạo thành siêu lục địa Pangaea. B – Siêu lục địa tách thành hai lục địa Laurasia và Gondwana. C – Các lục địa tách nhau ra, Nam Mĩ và Ấn Độ còn là đảo. D – Bắc Mĩ và Nam Mĩ nối lại với nhau. Các lục địa vẫn tiếp tục di chuyển. – Thực vật bao gồm : SỐi, dẻ, liễu, mao lương, cẩm chướng, rau muối, cúc, hoa mõm chó. Ngoài ra, có một số loài riêng cho mỗi vùng : lạc đà 2 bướu, ngựa hoang, gà lôi riêng cho vùng Cổ bắc, gấu chuột, gà lôi đồng cỏ riêng cho Tân bắc.
Cho đến kỉ Đệ tam (Thứ ba), 2 vùng Cổ bắc và Tân bắc còn nối liền với nhau. Mãi đến kỉ Đệ tứ (Thứ tư) lục địa châu Mĩ mới tách khỏi lục địa Au, A tại eo biển Bêrinh (hình 33.1). Sự nối liền và sau đó tách ra của 2 vùng Cổ bắc và Tân bắc là cơ sở để giải thích sự giống nhau và khác nhau trong hệ động vật, thực vật của 2 vùng. 2. Hệ động, thực vật vùng lục địa Úc Hệ động vật ở đây khác biệt rõ rệt so với các vùng lân cận : có những loài thú bậc thấp như thú mỏ vịt, nhím mỏ vịt ; thú có túi (hình 33.2) gồm hơn 200 loài phân bố rộng rãi (chuột túi, sóc túi, kanguru sống trên mặt đất và trên cây). Hình 33.2. Một số thú bậc thấp ở lục địa Úc Hệ thực vật lục địa Úc cũng có đặc trưng là tính địa phương cao, chiếm 75% tổng số, như các giống đặc hữu : bạch đàn (Eucaliptus), keo (Acacia) … Lục địa Úc đã bị tách rời lục địa châu Á vào cuối đại Trung sinh. Vào thời điểm đó chưa có thú có nhau, nên đến nay lục địa Úc vẫn có thú có túi. Đến kỉ đệ tam, lục địa Úc tách khỏi lục địa Nam Mĩ và Nam Cực (hình 33.1). Những dẫn liệu trên đây chứng tỏ đặc điểm hệ động, thực vật của từng vùng không những phụ thuộc vào điều kiện địa lí sinh thái của vùng đó mà còn phụ thuộc vùng đó đã tách khỏi các vùng địa lí khác vào thời kì nào trong quá trình tiến hoá của sinh giới.