Đa dạng giới thực vật

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Đa dạng giới thực vật, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 10.

Nội dung bài viết Đa dạng giới thực vật:
Giới Thực vật rất đa dạng về loài, về cấu tạo cơ thể và về hoạt động sống thích nghi với các môi trường sống khác nhau. Hiện nay, đã thống kê và mô tả được khoảng 200 nghìn loài thực vật thuộc các ngành Rêu, Quyết, Hạt trần và Hạt kín. Thực vật có vai trò quan trọng đối với tự nhiên và đời sống con người.