Cực trị của hàm chứa căn thức

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Cực trị của hàm chứa căn thức, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Cực trị của hàm chứa căn thức:
Cực trị của hàm chứa căn. Bài tập 1. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m. Hướng dẫn giải. Hàm số xác định trên IR. Chú ý: Để làm trắc hàm số có cực tiểu khi và chỉ khi (1) có nghiệm ở m nghiệm ta có thể làm như m 2, thì x = 2 => thỏa mãn y(x) = 0 và y”(x) > 0, suy ra x là điểm cực tiểu, nhận m > 2. Với m < -2, thì x = 2- thỏa mãn y(x) = 0 và y”(x,y) < 0 suy ra x, là điểm cực đại, loại m 2. Gọi A(a; b) là điểm cực trị của đồ thị hàm số. Vậy có 12 giá trị của tham số m thỏa mãn đề bài.