Cơ sở thần kinh của tập tính

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Cơ sở thần kinh của tập tính, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Cơ sở thần kinh của tập tính:
Cơ sở thần kinh của tập tính là các phản xạ, trong đó: Các tập tính bẩm sinh là chuỗi phản xạ không điều kiện được di truyền từ bố mẹ. Các tập tính học được chính là chuỗi phản xạ có điều kiện được hình thành trong đời sống cá thể, do học tập, rèn luyện mà có.