Chuyển động trên mặt phẳng nghiêng

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Chuyển động trên mặt phẳng nghiêng, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lí 10.

Nội dung bài viết Chuyển động trên mặt phẳng nghiêng:
Dạng 3: Chuyển động trên mặt phẳng nghiêng Ví dụ 1: Một chất điểm m trượt xuống theo một mặt phẳng nghiêng góc α so với phương ngang. Cho hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nghiêng là µ, gia tốc trọng trường là g. Tìm gia tốc của vật. Lời giải: Các lực tác dụng lên vật như hình vẽ. Áp dụng định luật II Niu-tơn: P N F ma Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ. Chiếu (1) lên Oy ta có Chiếu (1) lên Ox ta có: Psin F ma Từ (2) và (3) suy ra Đáp án C. STUDY TIPS: Khi vật trượt trên mặt phẳng nghiêng hoặc trên mặt phẳng ngang mà có lực xiên góc thì phản lực N không cân bằng với trọng lực P.
Ví dụ 2: Từ chân một mặt phẳng nghiêng góc α = 30° so với phương ngang, một chất điểm được truyền vận tốc đầu 0 v hướng lên dọc theo mặt phẳng nghiêng. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là µ = 0,5. Vật dừng lại ở đúng đỉnh của mặt phẳng nghiêng có độ cao h = 2m. Lấy g = 10m/s2. Tìm v0. A. 5,6m/s. B. 7,5 m/s. C. 12,5 m/s. D. 8,6 m/s. Lời giải: Các lực tác dụng lên vật như hình vẽ. Áp dụng định luật II Niu-tơn: P N F ma Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ. Chiếu (1) lên Oy ta có Chiếu (1) lên Ox ta có Psin F ma Từ (2) và (3) suy ra: a g sin cos Quãng đường vật đi được chính bằng chiều dài mặt phẳng nghiêng Áp dụng công thức khi vật dừng lại v = 0 Suy ra: 0 v 2as 2g sin cos Đáp án D.
Ví dụ 3: Để kéo một vật trượt đều lên trên một mặt phẳng nghiêng góc α so với phương ngang cần phải tác dụng một lực F0 hướng lên theo phương song song với mặt phẳng nghiêng đó. Tìm độ lớn lực F cần tác dụng lên vật theo phương nằm ngang để kéo vật trượt đều trên mặt phẳng nằm ngang. Cho biết hệ số ma sát trượt trong hai trường hợp bằng nhau, khối lượng của vật là m, gia tốc trọng trường là g. F mgsin Lời giải: + Khi vật trượt đều lên mặt phẳng nghiêng: F PNF Chiếu lên phương mặt phẳng nghiêng và vuông góc với mặt phẳng nghiêng + Khi vật trượt đều trên mặt ngang: F mgsin 0 F mg cos Đáp án C.
Ví dụ 4: Cho cơ hệ như hình vẽ: Mặt phẳng nghiêng cố định, nghiêng góc α so với phương ngang. Hai chất điểm khối lượng m1, m2 được nối với nhau bởi dây nhẹ, không giãn vắt qua ròng rọc nhẹ có kích thước không đáng kể. Biết rằng m m sin a 2 1 bỏ qua mọi ma sát, cho gia tốc trọng trường là g. Thả hai vật tự do. Tìm gia tốc của mỗi vật. Lời giải: – Lực tác dụng lên mỗi vật như hình vẽ. Do m m sin a 2 1 nên m2 sẽ đi xuống. – Áp dụng định luật II cho mỗi vật. Do dây nhẹ, không dãn, ròng rọc không có khối lượng nên: Ta – Chiếu các phương trình véctơ lên phương chuyển động của mỗi vật ta có: Đáp án A.