Chứng minh X ⊂ Y. Chứng minh X = Y

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Chứng minh X ⊂ Y. Chứng minh X = Y, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Chứng minh X ⊂ Y. Chứng minh X = Y:
Chứng minh X c Y. Chứng minh X = Y. Phương pháp: Chứng minh X c Y. Chứng minh X = Y. Cách 1: X = Y. Cách 2: Chứng minh. Ví dụ 1: Cho các tập hợp A. Chứng minh rằng A = B. Ví dụ 2: Cho A và B là hai tập hợp. Chứng minh rằng. Ví dụ 3: Cho các tập hợp A, B và C. Chứng minh rằng.