Chứng minh đẳng thức lũy thừa

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Chứng minh đẳng thức lũy thừa, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Chứng minh đẳng thức lũy thừa:
Phương pháp giải. Để chứng minh đẳng thức ta thường sử dụng các phương pháp sau: Biến đổi tương đương. Biến đổi vế trái thành vế phải hoặc vế phải thành vế trái. Biến đổi hai vế về đại lượng thứ ba.
Chứng minh đẳng thức. Biến đổi vế trái ta có. Suy ra điều phải chứng minh.