Chức năng của nhiễm sắc thể

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Chức năng của nhiễm sắc thể, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 12.

Nội dung bài viết Chức năng của nhiễm sắc thể:
NST có các chức năng khác nhau như: lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền … Do vậy, NST được coi là cơ sở vật chất của tính di truyền ở cấp độ tế bào. Các chức năng chủ yếu của NST: – Lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền + NST là cấu trúc mang gen: Các gen trên một NST được sắp xếp theo một trình tự xác định và được di truyền cùng nhau. + Các gen trên NST được bảo quản bằng cách liên kết với prôtêin histôn nhờ các trình tự nuclêôtit đặc hiệu và các mức xoắn khác nhau. + Từng gen trên NST không thể nhân đôi riêng rẽ mà chúng được nhân đôi theo đơn vị nhân đôi gồm một số gen.
+ Mỗi NST sau khi nhân đôi và co ngắn tạo nên 2 crômatit nhưng vẫn gắn với nhau tâm động (NST cấu trúc kép). + Bộ NST đặc trưng cho loài sinh sản hữu tính được duy trì ổn định qua các thế hệ bằng sự kết hợp giữa 3 cơ chế: nguyên phân, giảm phân và thụ tinh. – Điều hoà hoạt động của các gen thông qua các mức cuộn xoắn của NST. Ví dụ, 1 trong 2 NST X của phụ nữ bị bất hoạt bằng cách xoắn chặt lại hình thành thể Barr (hiện tượng dị nhiễm sắc hoá). – Giúp tế bào phân chia đều vật chất di truyền vào các tế bào con ở pha phân bào.