Chu trình nước trong hệ sinh thái

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Chu trình nước trong hệ sinh thái, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 12.

Nội dung bài viết Chu trình nước trong hệ sinh thái:
Sinh vật rất cần nước để sống và phát triển thông qua quá trình trao đổi nước không ngừng giữa cơ thể và môi trường. Trong tự nhiên, nước luôn vận động tạo nên chu trình nước toàn cầu, không chỉ điều hoà khí hậu cho toàn hành tinh mà còn cung cấp nước cho sự phát triển của sinh giới. Hơi nước trong khí quyển Mưa xuống lục địa Bốc hơi từ đại dương Mưa xuống đại dương Sự bốc hơi nước từ mặt đất và thảm thực vật Dòng bề mặt – Lớp đất ngậm nước Băng Đại dương Nước ngầm Hình 61.2. Sơ đồ chu trình nước trong thiên nhiên Lượng nước rơi xuống bề mặt lục địa rất ít, trong đó 2/3 lại bốc hơi đi vào khí quyển ; nước mà sinh vật và con người sử dụng chỉ còn 35 000km/năm. Trên lục địa, nước phân bố không đều, nhiều vùng rộng lớn, nhiều tháng trong năm không đủ nước ; nhiều nơi, nhiều tháng lại quá thừa nước, nhưng nước bị ô nhiễm, không thể sử dụng. Bởi vậy, tiết kiệm nước và bảo vệ sự trong sạch của nước là nhiệm vụ của mọi ngành kinh tế, mọi quốc gia và của mỗi người.