Chu trình nitơ trong hệ sinh thái

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Chu trình nitơ trong hệ sinh thái, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 12.

Nội dung bài viết Chu trình nitơ trong hệ sinh thái:
Thực vật hấp thụ được nitơ dưới dạng nitrat (NO) và muối amôn (NH) để tạo ra các hợp chất chứa gốc amin. Nitrat được hình thành bằng các con đường vật lí (điện và quang hoá), hoá học và sinh học, nhưng con đường sinh học đóng vai trò quan trọng nhất (hình 61.4). Nitơ trong khí quyển (Na) Thực vật Vi khuẩn phản nitrat hoá Nitrat (NO3) Vi khuẩn nốt sần sống cộng sinh với cây họ Đậu Nấm và vi khuẩn phân huỷ hợp chất chứa nitơ Vi khuẩn nitrat hoá Amôni (NH). Nitrit (NO2) Vi khuẩn cố định nitơ trong đất Vi khuẩn nitrat hoá Hình 61.4. Sơ đồ chu trình nitơ Trong đất, vi khuẩn nốt sần sống cộng sinh với các cây họ Đậu tạo ra nốt sần, tham gia cố định nitơ (hình 61.5). Những loài có khả năng cố định nitơ trong nước cũng khá phong phú (một Số khuẩn lam sống tự do hay cộng sinh với bèo hoa dâu). Hình 61.5. Nốt sần của cây họ Đậu, nơi cộng sinh của vi khuẩn Rhizobium.