Cho muối nhôm hoặc muối kẽm tác dụng với dung dịch kiềm, tính khối lượng kết tủa

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Cho muối nhôm hoặc muối kẽm tác dụng với dung dịch kiềm, tính khối lượng kết tủa, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 11.

Nội dung bài viết Cho muối nhôm hoặc muối kẽm tác dụng với dung dịch kiềm, tính khối lượng kết tủa:
Trường hợp 1: Cho muối Al3+ tác dụng với dung dịch kiềm, tính khối lượng kết tủa. Cách giải 1: Từ hai phương trình sau. Nếu T < 3 Tạo Al(OH)3 (chỉ xảy ra phương trình) Nếu T > 4 Tạo AlO2 (chỉ xảy ra phương trình) Nếu 3 < T ≤ 4 → Tạo cả Al(OH)3 lẫn AlO2 (xảy ra cả hai phương trình). Cách giải 2 (1) Xét xem sau phản ứng (1), lượng OH còn dư hay không. Nếu OH vẫn còn dư thì OH dư này sẽ hòa tan bớt kết tủa. Al(OH)3 ở phương trình (1) ở phương trình (2). Trường hợp 2: Cho muối Zn2+ tác dụng với dung dịch kiềm, tính khối lượng kết tủa. Cách giải 1: Từ phương trình sau. Ta lập tỉ lệ T. Nếu T =< 2 Tạo Zn(OH)2 (chỉ xảy ra phương trình) Nếu T 4 Tạo ZnO2 (chỉ xảy ra phương trình) Nếu 2 < T < 4 Tạo cả Zn(OH)2 lẫn ZnO2 (xảy ra cả hai phương trình). Cách giải 2 (1) Xét xem sau phản ứng (1), lượng OH còn dư hay không. Nếu OH vẫn còn dư thì OH dư này sẽ hòa tan bớt kết tủa. Ví dụ 1: Cho 700ml dung dịch NaOH 0,1M vào 100ml dung dịch AlCl3 0,2M. Tính khối lượng kết tủa sau phản ứng. Hướng dẫn giải Sau phản ứng, thu được Al(OH)3 và AlO2. Ví dụ 2: Cho 20,025g AlCl3 vào 250 lít dung dịch Ba(OH)2 1M. Sau khi phản ứng xong thu được bao nhiêu gam kết tủa? Ví dụ 3: Chia 31,2g Al(OH)3 làm hai phần bằng nhau: Phần 1 cho tác dụng với 200ml dung dịch H2SO4 2M. Phần 2 cho tác dụng với 200ml dung dịch KOH 0,5M. Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng ở mỗi phần. Ví dụ 4: Chia 15,84g Zn(OH)2 thành hai phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với 200ml dung dịch HCl 0,7M. Tính khối lượng muối tạo thành. Phần 2 cho tác dụng với 300ml dung dịch NaOH 0,6M. Tính khối lượng muối tạo thành.