Cho bảng biến thiên, yêu cầu tìm hàm số

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Cho bảng biến thiên, yêu cầu tìm hàm số, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Cho bảng biến thiên, yêu cầu tìm hàm số:
Dạng 2: Cho bảng biến thiên. Yêu cầu tìm hàm số Câu 1: Trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hàm số nào có bảng biến thiên như sau? Lời giải Chọn B Dựa vào BBT và các phương án lựa chọn, ta thấy: Đây là dạng hàm số bậc 3 có hệ số a 0. Loại A và D.
Mặt khác, đồ thị hàm số đi qua điểm 1 1 nên loại C. Câu 2: Trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hàm số nào có bảng biến thiên như sau? Lời giải Chọn A Dựa vào dáng điệu của bảng biến thiên suy ra a 0. Loại B & C. Thử tại x y 1 4. Thay vào 2 đáp án còn lại chỉ có A thỏa.
Câu 3: Trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hàm số nào có bảng biến thiên như sau sau? Lời giải: Chọn D Dựa vào dáng điệu của bảng biến thiên suy ra a 0. Loại B & C. Thử tại x y 1 1. Thay vào 2 đáp án còn lại chỉ có D thỏa.
Câu 4: Trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hàm số nào có bảng biến thiên như sau? Lời giải: Chọn D Dựa vào BBT và các phương án lựa chọn, ta thấy: Đây là dạng hàm số trùng phương có hệ số a 0. Loại A và C. Mặt khác, đồ thị hàm số đi qua điểm 0 2 nên loại B.
Câu 5: Trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hàm số nào có bảng biến thiên như sau? Lời giải: Chọn B. Dựa vào bảng biến thiên, ta có các nhận xét sau: Hàm số có TCĐ x 1; TCN y 1. Do đo ta loại phương án C & D. Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định. Thử đáp án A, ta có 2 3 1 y x không thỏa mãn.
Câu 6: Trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hàm số nào có bảng biến thiên sau? Chọn C Dựa vào BBT và các phương án lựa chọn, ta thấy đây là dạng hàm phân thức hữu tỉ, có tiệm cận đứng là x 1. Loại A và B. Do đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y 2.